Můj příběh

„Jsem průvodce po krajinách a souvislostech vnitřních i vnějších“

Vždy mne fascinovaly souvislosti a čtení mezi řádky života. Rád jsem sledoval viditelné a úplně zřejmé situace a zkoušel proniknout k jejich příčinám a jemnějším vrstvám, které obsahovaly. Jsem prakticky založený a snad i díky tomu jsem později skloubil vnitřní svět s vnějším, jasné souvislosti a věcné myšlení s intuicí a vnímáním.

Většinu věcí jsem přirozeně, jako každé dítě, cítil a vnímal už od mala, ale později byl problém je pojmenovat a uchopit. Moje snaha o zorientování se v celém spektru vjemů, mě zavedla až k evropské astrologii, už někdy v roce 2004. Byl jsem z ní nadšený. Najednou to nebyl majetnický namyšlený kolega, ale část archetypálních vlastností Lva, najednou to nebyla příbuzná, co se až moc rozdává, ale Ryba…a svět se proměnil ve hru sil a vlastností, uchopitelných a poznatelných, zasazených do přesných vztahů a souvislostí. Mnohem později jsem se setkal s astro-psychologií, která pracuje s vlastnostmi a archetypy planetárních a symbolických charakteristik podle Jungovské psychologie.

O rok později následovaly Bachovy květové esence a jejich specializovaná nástavba na řešení pracovního stresu, setkání s psychosomatikou a také mocnou přirozenou silou rostlin, skrze které nám bylo dáno vše, co potřebujeme, jak říkával Dr. Bach.

Dále pak kurzy detoxikace, biorezonance, práce s lidmi, psychologií, meditace, pracně řízená snaha o svobodný život v rámci vlastních i společenských omezení, vrácení se na zem, zabřednutí do země a pozvolný návrat na zlatou střední cestu.

Velmi silně mě oslovilo také Feng Shui. Je to mocný nástroj, který pracuje s více úrovněmi viditelného i příčinného světa, používá síly přírody a je to jediná nauka, kde změnou vnějších věcí můžeme dosáhnout změny věcí vnitřních a pak vidět plody i ve vlastním životě, vztazích, kariéře a způsobu prožívání. Vždy jsem měl přirozený cit pro harmonii prostoru a rád jsem si zveleboval domov, podle toho, jak jsem cítil uspořádání věcí v prostoru a neměl jsem rád nefunkční a rozbité věci – později jsem zjistil, že to jsou ve Feng Shui nedílné pilíře Školy formy.
Když můj předchozí zájem přerostl v rozhodnutí jít naplno novou cestou, vydal jsem se hledat učitele. Z těch několika nejlepších praktiků, kteří se dají v Čechách najít, jsem se rozhodl pečlivě vybírat. Sledoval jsem videa na internetu, chodil na jejich přednášky, kurzy a semináře. Nakonec jsem se rozhodl pro Českou školu Feng Shui, vedenou Ing. arch. Otakarem Chocholou. Nejprve jsem k němu šel na půlroční kurz Qi Gongu, zdravotního cvičení vycházejícího z Tradiční čínské medicíny. Bylo to na zkoušku, ale tento učitel u mne vyhrál na celé čáře svým přístupem, znalostmi a charismatem.
Českou školu Feng Shui jsem absolvoval v roce 2018, včetně mezinárodní certifikace pod záštitou New York School of Feng Shui.
Ten samý rok následoval specializovaný seminář a workshop na 4 pilíře osudu – čínskou astropsychologii.

Stojím ale také pevně na nohou ve světě, protože posledních 12 let pracuji jako projektový manažer ve větších či menších korporacích, s většími či menšími týmy. Vidím tedy, nakolik se lidé probouzejí z iluze honby za štěstím v získávání peněz a stávají se více vědomými. Obracejí se k práci se svým životem nebo se snaží pracovat podle pokrokových, férových a otevřených pravidel, ve vzájemném respektu a úctě. Na druhou stranu vidím mocenské hry v rámci rigidních systémů a také lidi, kteří se naopak propadají hlouběji do systému, kde směňují svůj životní čas a energii za peníze a ty za pomíjivé prožitky nebo kusy hmoty. Většinou kvůli chybějícímu vědomí toho, že to jde jinak, a také, že pouze převzali to, v čem žili jejich rodiče nebo v čem nás současná média utvrzují, aby majitelé systému neměli hodně, ale ještě víc. Nejsem až takový rebel, ale jde mi o systém, který funguje dlouhodobě a v tom se bohužel nepohybujeme, i když oázy zdravého rozumu vznikají už i v rámci velkých komerčních společností nebo jako spolupracující sítě malých a středních slušných firem.

I to byl důvod, proč jsem se po 1,5 roce studia Feng Shui ještě pustil do dalších dvou let studia Koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu,  na Vysoké škole aplikované psychologie. U svých klientů totiž vnímám, nakolik jsou bloky na cestě současným životem zasety v minulosti na úrovni emocí a dětství – a vedle systemických konstelací je Gestalt terapie skvělým a osvědčeným nástrojem, jak se s těmito traumaty setkat, přijmout je a transformovat. Principy koučování a kompetencí jsem používal už dříve ve svých zaměstnáních, ale ne systematicky. To, co si spousta lidí myslí, že je koučování, většinou koučování není. Nejde o to vyzbrojit někoho „fungujícími otázkami“, aby mohl vmanévrovat ostatní tam, kam potřebuje, ale projít sám změnou k lepšímu, aby pak kouč mohl pomáhat ve změně k lepšímu i svým klientům, aniž by je jakkoliv ovlivňoval, protože největším expertem na svůj vlastní život, jsme jen my sami. Koučování vnímám jako živou cestu a rozšiřování obzorů, hledání v sobě. A to na straně klientů i na straně kouče. Jako to, co z něho chtěl mít jeho zakladatel John Whitmore.

Od roku 2016 procházím sebezkušenostními semináři, kurzy a individuálními sezeními, zaměřenými na práci s léčbou traumatu a se systémem vnitřních podosobností a archetypů podle C.G.Junga. Od roku 2019 navštěvuji víkendové semináře o psychologii a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V roce 2021 nastupuji do 5-letého psychoterapeutického výcviku ve skupinové dynamické psychoterapii.

Nabízím celou škálu znalostí pro řešení osobního vývoje, problémů na cestě, životních i zdravotních výzev. Většina věcí jde zvládnout sebepoznáním, třeba právě pomocí evropské nebo čínské psychologické analýzy. Jemná psychosomatika a zdravotní bloky jdou odstranit pomocí fytoterapie (bylin), květových esencí, či řízené detoxikace, jelikož stav těla přímo ovlivňuje stav mysli. Ostatní odpovědi na své otázky máme v sobě hlavně my sami, jde jen o to, dostat se k nim, přijmout je a najít svou další cestu.

A jak říká můj učitel Otakar Chochola, …třetina věcí v našich životech je Tao, plynutí bytí a vesmíru, to neovlivníme; třetina, to je naše karma, můžeme jen sklízet dosavadní setbu a dobře pracovat teď a tady na té další, třeba pomocí metod sebepoznání; ale třetina, to je interakce nás a prostředí, ve kterém žijeme, naše domovy, a to také, třeba pomocí technik Feng Shui, ovlivnit můžeme. Toto vše nám dává docela velký kus svobodné vůle změnit svůj život postupně k lepšímu, po fyzické i psychické stránce.
Feng Shui není jen o harmonii prostoru, ale pro mě je také synonymem pro šťastný, vyrovnaný a harmonický život, ve všech jeho oblastech a projevech.

A jednu až dvě třetiny problémů mít nebo nemít – to je velký rozdíl.

Jisté je jedno – každý okamžik nabízí nový začátek.

V současné době působím nejenom v Praze, ale téměř po celých Čechách.

meditation