Archiv rubriky: Článek

Nabídka online služeb

Příspěvek byl publikován | Rubrika: 4 pilíře osudu, Článek, Oznámení | Autor: .

Vzhledem k aktuálnímu trendu přesunu služeb a konzultací do virtuálního prostředí bych Vám rád nabídl služby, které lze dělat a které již poskytuji online.

I když se omezení ve světě v souvislosti s epidemií uvolňují, věřím, že 3 měsíční zpomalení dovedlo lidi blíž k sobě navzájem i k sobě samým a také, že tato situace urychlila vývoj online prostředí a služeb.

Pokud tedy i nadále preferujete před osobním kontaktem konzultace, jsem k po předchozí domluvě a objednávce termínu k zastižení na telefonu 725 916 618 či Skypu dohledatelnému pod adresou „tomas@lifeconsult.cz“.

Rozbor 4 pilířů osudu – kompletní astropsychologický výklad, který odhaluje:
1) charakterové a vztahové dispozice a poskytuje náhled do vlastní osobnosti,
2) zdravotní nativně dané dispozice a doporučení podle čínské medicíny a Feng shui,
3) rozbor životního osudu po pětiletích, od začátku do konce života
(kdy je tématem období kariéra, kdy děti, kdy vztahy, kdy je větší tendence k nemocem nebo naopak usmířením).

Bachovy květové esence – vstupní konzultaci a rozhovor lze absolvovat po telefonu nebo online a následně na míru připravenou míchací lahvičku lze poslat poštou kamkoliv. Cena služby zůstává stejná, jen navýšená o cenu poštovného.

Celý příspěvek

Přesun do Prahy

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Článek, Oznámení | Autor: .

Vážení přátelé,

rád bych vás informoval o tom, že díky velkému zájmu o služby i posunu v osobním životě přesouvám centrum mého působení do Prahy.

Jako novinku tedy zavádím náklady na dopravu v Praze a okolí zdarma a nabízím větší časovou flexibilitu a dostupnost služeb v této oblasti.

Přesto i ostatní části republiky stále a často navštěvuji a zakázky probíhají i nadále prakticky po celé České republice. I z toho důvodu je návštěva v ostatních regionech vždy jen věcí dohody a načasování.

Neváhejte tedy a v případě zájmu mne kdykoliv kontaktujte. Těším se na vás.

Celý příspěvek

A co je to vlastně to Feng Shui? …aneb Trocha teorie a příkladů z praxe

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Článek, Feng Shui | Autor: .

„A co je to vlastně to Feng Shui, co děláte?“

Upřímná otázka mojí nové paní domácí při podpisu smlouvy…

Při běžné komunikaci se k odpovědi dostávám celkem spontánně a často, ale nyní jsem si připadal jako při zkoušce, pod drobnohledem praktického člověka, který o Feng Shui v životě neslyšel.

Každopádně mě tato situace vedla k zamyšlení a této snaze o popsání vzniku, principu a fungování této starobylé a kdysi i tajné nauky staré Číny.

Feng Shui vznikalo průběžně již od neolitické Číny, jako nauka o spojení člověka a přirozených cyklů a harmonie přírody. Původně bylo silně spojeno s cykly přírody a přirozenou moudrostí a znalostmi o prostoru, později s astronomií a astrologií staré Číny, po vynálezu kompasu i s využitím a působením světových stran.

První konkrétní použití jinového – hrobového Feng Shui, je evidováno již kolem roku 4000 před Kristem. Používalo se při ukládání zemřelých do země – nejsilnějším přechodovém aktu a uzavření našeho životního cyklu, kdy se tak zajišťovalo harmonické spojení čchi (životní energie zemřelého) s čchi Země. Toto splynutí a navrácení energií živé bytosti zpět Zemi, zajišťovalo přízeň osudu dalším generacím, zejména vnoučatům zemřelého a dalším několika generacím. Staří mistři Feng Shui dovedli podle tvaru pravé spánkové kosti určit, jakým způsobem jsou pohřbeni vaši předci a jak to ovlivňuje váš život.

Jangové Feng Shui – Feng Shui pro obydlí živých – začalo postupně uplatňovat přibližně od roku 3500 před Kristem a dále. Používalo se pro uspořádání prostoru – dnes bychom to přirovnali k základům architektury, jen s tím rozdílem, že orientální architekt pracuje nejen s viditelným světem, ale i s neviditelným (pocity, symbolika, energie, skryté vlivy a působení prostoru).

Po vynálezu kompasu za dynastie Han (200 př.n.l. + 200 n.l.) se začaly profilovat 2 hlavní směry: škola formy a škola kompasu, které využívají jednak kompozici prostoru a pravidla uspořádaní předmětů v obývaném prostoru a také orientaci budovy a člověka v prostoru podle světových stran. Ať už to vědomě vnímáme nebo ne, dnes je už dokázané, že i přirozené magnetické pole na nás má vliv stejně, jako na střelku kompasu nebo vrozený navigační magnetický systém holubů.

Všechny tyto vlivy působí jemně a trvale na náš život. Tak, jako vědomí obývá tělo, tak člověk obývá svůj životní prostor, se kterým je velmi těsně spojený a vše, co se v prostoru „naindukuje“, působí na něj i zpětně. Vlivy přírody, živlů a tvarů můžeme vnímat ve vnějším prostoru (typ krajiny, kompozice hor, údolí, přítomnost vody nebo pouští, míra slunečního svitu), tak i v našem mikrosvětě našich obydlí, ve vnitřním prostoru domů, bytů a kanceláří (jejich interiérové uspořádání, uložení v krajině a orientace vůči světovým stranám, období, kdy bylo obydlí postaveno, použité materiály).

Dá se říci, že Feng Shui je jediná nauka, kde změnou vnějších věcí můžeme ovlivnit i věci vnitřní (nálady, zdraví, vztahy, osud). Většinou se jinak musíme hodně snažit a změnit se vnitřně (pokud máme motivaci a jsme požehnáni dostatkem životních vnějších, či vnitřních konfliktů a překážek, coby hybatelem osobního rozvoje). Platíme si kouče, terapeuty, věštce, konzultanty a podle jejich kvality a naší nazrálosti a opravdovosti se pak posouváme dál a těšíme se, že se vše v našem životě i navenek změní k lepšímu nebo aspoň přestane pálit to, co nás pálí.

Na druhou stranu – i když v Číně je to více běžné – si můžete pozvat „Fengshuistu“, který zjistí co vás trápí tím, že zjistí, co trápí váš prostor, uzdraví jej a tím vyvolá změnu ve vašem životě. Feng Shui nesahá ale do naprostých hloubek. Některé problémy máme v životě proto, že nás posouvají dál a jejich odstraněním bychom přišli o možnost nutné léčivé změny. Některé problémy se s pomocí Feng Shui vyřeší, jiným se „obrousí hrany“, aby byly snesitelnější a mohli jsme věnovat více energie jejich vyřešení jiným odpovídajícím způsobem.

Říká se, že třetinu věcí, lze ovlivnit interakcí s prostorem, na který jsme navázaní (byt, dům, pracoviště, zahrada).
Třetina věcí, je karma – osud. Nyní sklízíme, co jsme zaseli v minulosti a zároveň si zasíváme naši další sklizeň a jen na nás záleží, co příště sklízíme – jestli plody nebo bouřku.
A třetina věcí, to je Tao – plynutí Vesmíru, záměr Boží, cesta člověka životem.., nazvěte si to, jak chcete.

V každém případě třetinu problémů v práci, ve vztazích, ve financích, v osudu, ve zdraví…mít nebo ne, to je veliký rozdíl.

Feng Shui pracuje s přirozenou polaritou člověka, danou naším zrozením a tím, jak s těmito dispozicemi interagujeme s magnetickými směry Země. Stejně tak bereme v úvahu, jak tyto síly působí na naše obydlí vzhledem k pozici v krajině, v ulici, či oproti světovým směrům. Pomocí přesných technik pak harmonizuje jednotlivé oblasti života – práci, zdraví, štěstí, děti, kariéru, vztahy, partnerství, osudové nahodilosti. Můžeme řešit množství hádek a konfliktů v životě, nešťastných náhod a situací mimo naši kontrolu, pocity, kdy nevíme co se životem, nemáme směr, stagnujeme, jsme odtrženi od reality nebo druhou stranu podpořit naše životní vize, prosperitu, štěstí, zdraví, kvalitu spánku, či harmonii rodiny.

Vše se vším souvisí. Tak, jako platí tradiční „Řekni mi co čteš a řeknu Ti, jaký jsi“ můžeme parafrázovat „Ukaž mi, jak bydlíš a já Ti řeknu, jak co tě trápí nebo dovede podržet a jak to vylepšit“.

Zkuste si představit a pojmenovat 3 věci, co byste rádi ve svém životě změnili a zatím jste je neřešili nebo na to nic nezabralo.

Jako by byl kámen v cestě a stále jste se vraceli do starých kolejí nebo naráželi na tu samou neviditelnou překážku, či táhli za sebou stále něco z minula, co vás brzdí.

A teď si představte, že to třeba řešení má.

Protože když je opravdu touha vylepšit svůj život, uděláme všechno pro to, abychom to uskutečnili. A pokud ne, tak nás to ještě dostatečně nepálí.

A jak se říká: když to nejde bez „zázraku“, musí to jít se „zázrakem“.

Techniky Feng Shui jsou založené na praktických věcech…kompas, půdorys domu, tabulky, znalost sektorů a skrytých souvislostí v prostoru, cykly slunce a ročních období.

Pro někoho je to zázrak, pro někoho ne.

Jisté je, že naše nitro a vnější svět, jsou spojené a ovlivňují se, ať už tomu věříme nebo ne.

Několik tradičních, anonymních, zjednodušených případů ze skutečné praxe:

– srovnání knihovny v sektoru komunikace pomohlo upravit neshody se sousedy

– změna v sektoru financí a nových příležitostí pomohla prodat pozemek, který předtím nešel 2 roky prodat ani se čtvrtmilionovou slevou, za plnou cenu a do 14ti dnů od úprav interiéru

– úklid zaharaburděného kumbálu vedle vstupní chodby na chalupě, který blokoval tok energie do domu a „držel staré věci, proto nemohly přijít nové“, podpořil nalezení kupce a pomohl prodeji po předchozích neúspěšných letech pokusů o prodej

– úprava ložnice podle principů Feng Shui a doplnění symbolů, barev a tvarů pomohla k nalezení kvalitní partnerky po předchozích letech neúspěšných pokusů a hledání

– odstranění stagnací pramenících z přebytku elementu země v klíčových částech bytu se podařilo rozhýbat po 4 letech osud obyvatel a najít další cestu životem v oblasti nové práce a dalšího studia vysněného oboru

– úprava kanceláře a podpoření přílivu nových příležitostí, v určitých vrstvách prostoru, pomohlo plynulejšímu přísunu zakázek do podnikání

– harmonizace prostoru bytu odstraněním nefunkčních a rozbitých věcí, přidáním amuletů a úpravou dle školy formy, pomohla po letech krátkodobých úvazků a nejistých brigád k trvalému pracovnímu poměru na vysněném místě

– analýza osobního Ming Kua členů rodiny pomohlo k pochopení dynamiky vztahů a harmonizaci vzájemných vztahů pomocí působení 5ti prvků – léků prostoru

– umístění symbolu zlatého ignotu pro zisk a prosperitu do přesně vypočítaného místa v bytě pomohlo k přílivu nečekaných finančních prostředků všem obyvatelům

Celý příspěvek

Otevíráme novou kancelář Feng Shui Studia aneb Ohlédnutí za přípravným obdobím

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Článek, Oznámení | Autor: .

Potřebuji pracovní místo, prostor a klid! Tak to začalo.

Malý stůl, ze kterého padají výkresy a úhloměry, zakrývající už i klávesnici.
Navíc vzhledem k miniaturní dispozici bytu ve špatném světovém směru vzhledem k osobnímu Ming Kua nebohého nadšeného začínajícího praktikanta.

Víte, že každý máme své 4 pozitivní a 4 negativní směry, ve kterých bychom měli sedět při práci, spát v posteli nebo stát u vaření?
Podle toho pak příslušnou energii také zapracováváme do jídla, do práce nebo se pak projeví v našem osudu.

A co vy? Víte, jaké jsou vaše vhodné směry?

Každopádně díky spoustě skvělých lidí a nových kontaktů, kupě dobré karmy, několika probdělým nocím a stovkám kilometrů v autě při shánění více či méně tradičního nábytku a doplňků, mohu konečně vydat toto oficiální prohlášení: 

*********

Od 1.10.2018 otevíráme novou provozovnu na Litomyšlském náměstí.

Najdete nás na adrese Ropkova 51, třicet kroků od „Litomyšlského orloje“ v postranní ulici, ve 2. patře.

Setkání a konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě, v týdnu většinou v odpoledních či večerních hodinách a kdykoliv v pátek, v sobotu a v neděli.

Po předchozí domluvě je možné také domluvit konzultaci v Praze a samozřejmě u vás doma kdekoliv po ČR – stále můžete využít akce „Cestovní náklady zdarma“, trvající do konce roku 2018.

*********

Zde je několik fotografií z vývoje práce na rekonstrukci a zařizování kanceláře.
Samozřejmostí bylo zaměření prostoru, Feng Shui analýza a vymodelování prostoru v počítačovém programu. Sice ještě chybí zadní stěna stolu, pověsit lustr, smontovat věšák, vymyslet zakrytí okna a uklidit a… ale fungovat se už dá.

A nový směr pracovního stolu? Přijďte se přesvědčit!

Těším se na vás!

Celý příspěvek

Konečně je na to „papír“ aneb Zamyšlení nad tradicí

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Článek, Oznámení, Zamyšlení | Autor: .

Po dlouhé předchozí cestě samostudia a mnohem dobrodružnější cestě studia v České škole Feng Shui, po dokončení pokročilých nadstavbových seminářů, mám na vzdělání v oboru Feng Shui a 4 pilířů konečně hotové všechny certifikáty včetně mezinárodní certifikace od Rogera Greena.

Nevyspalý, s hromadícími se knihami, sešity a skripty, ohrožujícími Feng shui pracovního stolu, ale neskutečně šťastný a také hrdý.

Na jedné straně je to fyzicky ten pověstný „papír“, který zmiňuje Jaroslav Dušek ve 4 dohodách, ale na druhou stranu – a v Čínské tradici je to naprosto zásadní věc – je to potvrzení učitele, že žák je schopen vykonávat svou práci, pokračovat linii nauky, pracovat samostatně a požehnání pro další práci. I kdyby bylo žáku 70 let a cvičil nějaké umění celý život, bez souhlasu svého mistra nemohl samostatně nic dělat. Pokud ale dostal dekret a potvrzení, že je uznaným pokračovatelem tradice, mohl sám zahájit svou cestu a učit a předávat znalosti dál. Protože bez praxe a dalšího předávání informací není dalšího pokroku.

O to víc si vážím svých mistrů a učitelů, kteří mi ušetřili roky bádání, omylů, hledání a zkoušení, věnovali mi to, co sami objevili, převzali od svých učitelů a za svého života dál rozvinuli.

Jisté je už teď jedno: Certifikátem cesta teprve začíná.

 

Celý příspěvek

Začínáme! Projekt Feng Shui Studia je zde.

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Článek, Oznámení | Autor: .

Vítejte na mých stránkách.
Jsem průvodcem po krajinách a souvislostech vnějších i vnitřních.

Toto je můj projekt, koníček, vyzkoušený nástroj i naplňující práce, ve kterém se věnuji harmonizaci prostoru, cestám sebepoznání a zlepšování lidských životů, pomocí dávných i novodobých nauk Číny, Evropy a Anglie.

Ke klientovi přistupuji vždy individuálně, proto neváhejte psát, volat, ptát se.

Celý příspěvek