Architektura a Design

Nově nabízíme také komplexní činnost v oboru architektury a designu (interiéry, stavebnictví) zahrnující konzultační a poradenskou činnost při sestavení investičního záměru, zpracování projektů od zaměření přes studie po dokumentaci pro jednání s úřady.

Tuto službu zastřešuje ing.arch. Eva Kratochvílová.

Nabízíme:

– konzultační a poradenskou činnost v oblasti architektury/designu/stavebnictví
– zaměření a digitalizaci stávajícího stavu (pozemky ve spolupráci s geodety)
– architektonickou činnost: studie architektonicko-stavebního charakteru (např. prostorové uspořádání na pozemku, studie stavebních objektů a jejich návaznost na parter, etapizace vývoje prostor)
dispoziční studie rodinných domů / bytů / administrativních prostor / stravovacích zařízení / retailů, projekty interiéru desingového charakteru (včetně detailnějšího zpracování zakázkové výroby, specifikace typových prvků, atd.)
– spaceplanning – pomoc při sestavení členění prostor kanceláří dle struktury a fungování firmy
– pomoc při zajištění dodání nábytku a vybavení kanceláří
– dispoziční členění půdních vestaveb
– činnosti stavebního směru: projekty pro schvalovací řízení na úřadech – demoliční výměry, změna účelu užívání pozemku / stavby, dokumentace pro územní řízení / stavební řízení / sloučené řízení, inženýrská činnost a součinnost při jednání s úřady a orgány státní správy
technický dozor investora při realizaci díla